Μελέτη – Κατασκευή

Η σωστή μελέτη κάθε έργου είναι απαραίτητη για την  ποιότητα υλοποίησής του. Η εταιρία μας αναλαμβάνει την κατασκευή έργων με υπευθυνότητα, συνέπεια και εγγυημένα υψηλή ποιότητα εκτέλεσης.

Μελέτη:
Η σωστή και πλήρης μελέτη κάθε τεχνικού έργου είναι απαραίτητη για την ορθότητα, την ταχύτητα και την ποιότητα υλοποίησής του. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και προσοχή στο σωστό σχεδιασμό, την ακρίβεια και την πληρότητα των απαιτούμενων μελετών, έτσι ώστε η εκτέλεση του οποιουδήποτε έργου να καθίσταται εύρυθμη, ταχεία και πάντα εντός του πλαισίου των απαιτούμενων επιστημονικών προδιαγραφών.Η εταιρία μας έχει τη δυνατότητα διενέργειας όλων των μελετών που απαιτούνται για την εγκατάσταση όλων των προβλεπόμενων χρήσεων σε μία εγκατάσταση. Αρχιτεκτονικές, στατικές, ηλεκτρομηχανολογικές, ενεργειακής απόδοσης, διαρρυθμίσεων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, κατανομής δαπανών, περιβάλλοντος χώρου, αντισεισμικού ελέγχου, κ.ά.

Επίβλεψη:
Κάθε μελέτη, όσο πλήρης και λεπτομερής κι αν είναι, χρειάζεται να εφαρμοστεί σωστά και υπεύθυνα για να αποφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο τομέας της επίβλεψης έργου έχει παραγκωνιστεί στη χώρα μας, με αποτέλεσμα την παραγωγή έργων που δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδιαγραφές και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Η επίβλεψη ενός τεχνικού έργου είναι -αν όχι περισσότερο- το ίδιο σημαντική με τη μελέτη. Κατά τη διάρκεια των εργασιών μπορούν να ανακύψουν ζητήματα, τα οποία δεν είναι δυνατό να προβλεφθούν και είναι απαραίτητο να δοθούν λύσεις και ν’ αναληφθούν πρωτοβουλίες σύμφωνα με τις υποδείξεις του καθ’ όλα αρμόδιου επιβλέποντος μηχανικού – ο οποίος, άλλωστε, αναλαμβάνει την ευθύνη.Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην επίβλεψη των εργασιών, με συνεχή παρουσία και παρακολούθηση σε όλες τις φάσεις του έργου, έτσι ώστε να διαφυλάττουμε το επίπεδο της εργασίας μας, αλλά και τον τελικό χρήστη, σεβόμενοι την προτίμηση και εμπιστοσύνη του στις ικανότητες και την επιστημονική μας επάρκεια και γνώση.

Κατασκευή:
Η εταιρία μας έχει τη δυνατότητα να αναλάβει την κατασκευή έργων με υπευθυνότητα, συνέπεια και εγγυημένα υψηλή ποιότητα εκτέλεσης. Έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε λύσεις «με το κλειδί στο χέρι» (turn-key solutions), έχοντας μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία στο σχεδιασμό και την κατασκευή πολύπλοκων έργων με ιδιαίτερες απαιτήσεις με βασικό γνώμονα την ποιότητα κατασκευής, την ασφάλεια και την έγκαιρη παράδοση του.