Μικρά έργα (Ανακαινίσεις)


Μια σωστά μελετημένη ανακαίνιση, δίνει νέα πνοή στον χώρο σας βελτιώνοντας τον αισθητικά και λειτουργικά. Ειδικότερα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης παρατηρείται το φαινόμενο αύξησης των ανακαινίσεων με σκοπό την αναβάθμιση του επιθυμητού χώρου με χαμηλό κόστος.
Κάθε ανακαίνιση αποτελείται από ένα σύνολο διαδικασιών με βασικότερες τις παρακάτω:

  • Καταγραφή των αναγκών και των επιθυμιών του ιδιοκτήτη.
  • Παρουσίαση λύσεων διαρρύθμισης χώρου.
  • Αρχιτεκτονικές προτάσεις διαμόρφωσης του χώρου σύμφωνα με την αισθητική άποψη του ιδιοκτήτη.
  • Παρουσίαση τρισδιάστατων σχεδίων του νέου χώρου.
  • Κοστολόγηση της ανακαίνισης και κατάθεση οικονομικής προσφοράς με αναλυτική παρουσίαση υλικών, υλικών και χρονοδιαγράμματος του έργου.
  • Υλοποίηση της ανακαίνισης με πλήρη εφαρμογή της μελέτης.

Μηχανικοί της εταιρίας μας εστιάζοντας στις ανάγκες σας και στην αισθητική σας άποψη, σχεδιάζουνε τον χώρο σας είτε πρόκειται για ολική ή μερική ανακαίνιση μιας παλιάς κατοικίας είτε του επαγγελματικού σας χώρου, με βασικό γνώμονα τη βέλτιστη οργάνωση, εργονομία και διαρρύθμιση του.
Σε συνδυασμό με την εμπειρία και την τεχνική κατάρτιση που διαθέτουμε στον κατασκευαστικό τομέα, σας παρουσιάζουμε προτάσεις χρησιμοποιώντας κατάλληλα υλικά προσαρμοσμένα στις ιδιομορφίες του χώρου σας καθώς και στις δικές σας οικονομικές απαιτήσεις.
Στον τομέα υλοποίησης της ανακαίνισης, η εταιρίας μας αναλαμβάνει την κατασκευή του χώρου με πλήρη εφαρμογή της μελέτης που έχει πραγματοποιηθεί, με βασικό γνώμονα την ποιότητα κατασκευής, την ασφάλεια και την έγκαιρη παράδοση του.