Με δεδομένη την σημαντική αύξηση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, πολλά νοικοκυριά σήμερα βρίσκονται σε αναζήτηση νέων, πιο οικονομικών τρόπων θέρμανσης.
Προκειμένου να αποκτήσει κανείς μια γενική ιδέα του ποιοί είναι και τί προσφέρουν (ή τι δεν προσφέρουν) οι συνήθεις, εναλλακτικοί του πετρελαίου, τρόποι θέρμανσης μιας κατοικίας, παρουσιάζουμε στη συνέχεια συνοπτικά ορισμένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά τους.
* Καθώς συγκριτικά οικονομικά συμπεράσματα δεν είναι δυνατόν να γενικευθούν για όλους τους τύπους και μεγέθη κατοικιών, σημειώνουμε ότι οι παρακάτω εκτιμήσεις αναφέρονται σε ένα τυπικό διαμέρισμα 90τμ με συνήθεις μονώσεις, όπου οι απαιτήσεις σε θερμική ενέργεια εκτιμώνται σε 10800 kWh/έτος.

1. Λέβητας πετρελαίου

Το γνωστό σύστημα καυστήρα πετρελαίου / κλασικού λέβητα παραγωγής ζεστού νερού θέρμανσης, που ως επί το πλείστον συνδυάζεται με συμβατικά θερμαντικά σώματα νερού στο εσωτερικό της κατοικίας ή και ενδοδαπέδια θέρμανση.

(+) Πλεονεκτήματα:

 • Χαμηλό αρχικό κόστος εγκατάστασης
 • Λειτουργική αξιοπιστία
 • Γρήγορη απόκριση στη μεταβολή των θερμικών απαιτήσεων
 • Καλός βαθμός απόδοσης (περίπου 90% στους νέους λέβητες)

(-) Μειονεκτήματα:

 • Υψηλή τιμή αγοράς πετρελαίου που συνεπάγεται μεγάλα λειτουργικά έξοδα
 • Απαιτείται χώρος για δεξαμενή πετρελαίου – Χρειάζεται τακτικός ανεφοδιασμός με προπληρωμή του καυσίμου
 • Απαιτείται συχνή (ετήσια) συντήρηση
 • Σημαντικές εκπομπές ρύπων

(€) Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος λειτουργίας: 1600€
Οικονομία σε σχέση με λέβητα πετρελαίου: –

2. Λέβητας φυσικού αερίου

Ο κλασικός λέβητας παραγωγής ζεστού νερού συνδυάζεται στην περίπτωση αυτή με καυστήρα φυσικού αερίου, ενώ στο εσωτερικό της κατοικίας η θερμότητα αποδίδεται και πάλι με συμβατικά σώματα νερού ή ενδοδαπέδια θέρμανση.

(+) Πλεονεκτήματα:

 • Σχετικά χαμηλό κόστος προμήθειας του εξοπλισμού
 • Καλύτερος βαθμός απόδοσης από αυτόν του λέβητα πετρελαίου (μέχρι και 94% στους νέους λέβητες)
 • Καθαρότερη καύση άρα και μικρότερες απαιτήσεις συντήρησης – Δεν απαιτείται διαδικασία ανεφοδιασμού και χώρος αποθήκευσης καυσίμου – Υπάρχει δυνατότητα προμήθειας αυτόνομου λέβητα, ο οποίος μπορεί να τοποθετηθεί ακόμη και σε μπαλκόνι
 • Το καύσιμο δεν προπληρώνεται
 • Λιγότερες εκπομπές ρύπων συγκριτικά με το πετρέλαιο

(-) Μειονεκτήματα:

 • Το δίκτυο φυσικού αερίου δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις περιοχές
 • Απαιτείται συχνά η εγκατάσταση εκτεταμένου δικτύου σωληνώσεων για τη σύνδεση του λέβητα με τον αγωγό φυσικού αερίου της εταιρίας παροχής, γεγονός που μπορεί να αυξήσει το συνολικό αρχικό κόστος της επένδυσης

(€) Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος λειτουργίας: 1150€
Οικονομία σε σχέση με το λέβητα πετρελαίου: – 28%

3. Αντλία θερμότητας αέρα – νερού

Οι αντλίες θερμότητας είναι συσκευές που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα και χρησιμοποιώντας ψυκτικό κύκλο και τη θερμότητα του περιβάλλοντος παράγουν ζεστό (ή κρύο νερό) με πολύ καλό βαθμό απόδοσης. Συνδυάζονται συνήθως με ενδοδαπέδια θέρμανση, fan coils αλλά και συμβατικά θερμαντικά σώματα.

(+) Πλεονεκτήματα:

 • Πολύ χαμηλό λειτουργικό κόστος, με απόδοση της τάξης του 3-4 (λόγω του ψυκτικού κύκλου)
 • Μηδαμινό κόστος συντήρησης
 • Μικρός απαιτούμενος χώρος εγκατάστασης, χωρίς καπνοδόχο και αποθήκη καυσίμου
 • Δυνατότητα παραγωγής θέρμανσης και ψύξης με τον ίδιο εξοπλισμό – Καθαρή μορφή ενέργειας

(-) Μειονεκτήματα:

 • Αρκετά υψηλό κόστος προμήθειας του εξοπλισμού
 • Απαιτείται επαρκής ηλεκτρολογική υποδομή

(€) Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος λειτουργίας: 625€
Κόστος συγκριτικά με λέβητα πετρελαίου: – 60%

4. Λέβητας βιομάζας (pellet)

Ο λέβητας βιομάζας παράγει ζεστό νερό θέρμανσης καίγοντας pellet – καύσιμο αποτελούμενο από ξύλο, απαλλαγμένο από κάθε υγρασία και συμπιεσμένο σε μικρούς κυλίνδρους.

(+) Πλεονεκτήματα:

 • Χαμηλό κόστος καυσίμου
 • Οικολογικό καύσιμο
 • Μέτριος βαθμός απόδοσης

(-) Μειονεκτήματα:

 • Πιο υψηλό κόστος εξοπλισμού συγκριτικά με το λέβητα πετρελαίου ή αερίου
 • Απαιτείται μεγάλος χώρος για την αποθήκευση και διαχείριση του καυσίμου
 • Ο χρήστης πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα να τροφοδοτεί το λέβητα με καύσιμη ύλη
 • Απαιτείται συχνός καθαρισμός

(€) Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος λειτουργίας: 930€

Οικονομία σε σχέση με το λέβητα πετρελαίου: – 42%

5. Τοπικές κλιματιστικές μονάδες (air-condition)

Αυτόνομες συσκευές που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα και παράγουν ζεστό (ή κρύο) αέρα με τη βοήθεια ψυκτικού κύκλου. Δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις εγκατάστασης και μπορούν να τοποθετηθούν ανεξάρτητα σε κάθε χώρο της κατοικίας.

(+) Πλεονεκτήματα:

 • Πολύ καλός βαθμός απόδοσης της τάξης του 2 (λόγω του ψυκτικού κύκλου) και άρα πολύ οικονομική λειτουργία – Χαμηλό κόστος αγοράς και εγκατάστασης
 • Δυνατότητα λειτουργίας σε θέρμανση και ψύξη
 • Δίνουν τη δυνατότητα αυτονομίας στη θέρμανση των χώρων της κατοικίας

(-) Μειονεκτήματα:

 • Χαμηλή ποιότητα θέρμανσης, τοπική και ανομοιόμορφη, δημιουργία ρευμάτων αέρα και ξηρής ατμόσφαιρας
 • Κάθε μονάδα απαιτεί την εγκατάσταση και μιας εξωτερικής, που συχνά αλλοιώνουν τις όψεις των κτιρίων
 • Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βοηθητικούς χώρους όπως λουτρά
 • Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης
 • Θόρυβος

(€) Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος λειτουργίας: 560€

Οικονομία σε σχέση με το λέβητα πετρελαίου: – 65%

6. Ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα

Πρόκειται για τοπικά θερμαντικά σώματα άμεσου αποδόσεως που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα και μέσω αυτού θερμαίνουν τον αέρα, που στη συνέχεια διανέμεται στο χώρο με φυσική ή τεχνητή ροή. Υπάρχουν σε διάφορες μορφές, όπως σώματα λαδιού, αερόθερμα, θερμοπομποί ή σώματα υπέρυθρης ακτινοβολίας.

(+) Πλεονεκτήματα:

 • Χαμηλό αρχικό κόστος εγκατάστασης
 • Δυνατότητα μεταφοράς στους διάφορους χώρους μιας κατοικίας
 • Δίνουν τη δυνατότητα αυτονομίας στη θέρμανση των χώρων

(-) Μειονεκτήματα:

 • Υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος
 • Απαιτείται ηλεκτρολογική υποδομή
 • Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης

(€) Εκτιμώμενο ετήσιο κόστος λειτουργίας: 2180€

Οικονομία σε σχέση με το λέβητα πετρελαίου: + 36%

Κάθε σύστημα παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα σε διάφορους τομείς και φυσικά δεν είναι όλα τα συστήματα κατάλληλα για όλες τις περιπτώσεις κατοικιών. Η σωστή επιλογή τεχνολογίας θέρμανσης πρέπει πάντα να γίνεται με τη βοήθεια του μηχανικού, ο οποίος αφού λάβει υπόψη όλα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κατοικίας και της απαιτήσεις του χρήστη θα είναι σε θέση να προτείνει την πιο συμφέρουσα λύση.